Inskrywingsvorm: Breinlyn 2010 Gr. 1 - 9
1
2
3
4
5
6
7
U is nou op bladsy 1 van 7
Aansoekvorms is opgedeel in afdelings, elk van toepassing op ‘n ander aspek van u aansoek. Begin asseblief met Afdeling A, en volg dan die loop van die vorm. Nie alle afdelings is noodwendig op u van toepassing nie. Bestudeer die onderstaande pakkette en inligting. Voltooi dan die toepaslike aanlyn-aansoekvorm.

Breinlyn bied ’n verskeidenheid pakkette aan:

SA Junior: Graad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Breinlyn selfmerk-werksopdragte en memorandums vir termyne 1 en 3 in tale en Wiskunde.
 • Junie-selfmerkeksamen in alle vakke, Gr. 4-7. Merkstaat moet deur ouer opgelaai word.
 • November-eksamen gemerk deur Breinlyn in alle vakke.
 • Jaareind-rapport onderskryf deur Breinlyn. Eie vakke en aktiwiteite kan op rapport ingesluit word, bv. sport, kuns, kultuur, ens.
 • Gratis opgraderings vir die duur van jaarinskrywing.
 • Toegang tot brainONLINE en internetgebaseerde opgraderings.
 • Inligtingsdae, kampe, sosiale geleenthede, ens. (op bespreek-en-betaalbasis soos en wanneer aangebied)
 
SA Senior: Graad 8 en 9
 • Breinlyn vakinhoud op CD en/of boeke.
 • Breinlyn selfmerk-werksopdragte en memorandums vir termyne 1 en 3 in die meeste vakke, asook ’n selfmerk-eksamen in Junie in alle vakke. Merkstaat moet deur ouer opgelaai word.
 • November-eksamen gemerk deur Breinlyn in alle vakke
 • Jaareind-rapport onderskryf deur Breinlyn. Eie vakke en aktiwiteite kan op rapport ingesluit word, bv. sport, kuns, kultuur, ens.
 • Graad 10-12: Sien Breinlyn-inligtingsdokument.
 • Gr. 9,10,11 en 12 onderhewig aan beleid en implementering soos deur die Nasionale Kurrikulum voorgeskryf.
 • Gratis opgraderings vir die duur van jaarinskrywing.
 • Toegang tot brainONLINE en internetgebaseerde opgraderings.
 • Inligtingsdae, kampe, sosiale geleenthede, ens. (op bespreek-en-betaalbasis wanneer aangebied).
Meer as een leerder?
Ons prysstruktuur maak voorsiening vir ’n glyskaal indien u meer as een leerder inskryf. Hierdie glyskaal is egter nie van toepassing op SA Graad 9, 10, 11 en 12 nie. Die prys vir eksterne eksamens is ook konstant, ongeag van hoeveel leerders u inskryf.

Internasionale versendings
Buitelandse kliënte word versoek om self vir koerierdienste na en van Breinlyn te betaal. Kostes beloop ongeveer R500-R1 000 per versending. Alternatiewelik kan Breinlyn versoek word vir ’n kwotasie.

Let wel: Internet
Internettoegang is ’n vereiste. Elke student het internettoegang sowel as ’n e-posadres nodig. Graad 1-3 het slegs internettoegang nodig in Junie en November om die eksamens af te laai.

Studiemetodes
As bygevoegde waarde vir ons Breinlyn gebruikers, word dit aangebied op 'n landwye basis, teen geen ekstra koste. Datums en plekke sal gedurende Januarie 2010 gepubliseer word. Dit skakel in by die vak assesseringsriglyne vir Lewens Orientering: Leervaardighede en Strategie Ontwikkeling. Vestiging van die effektiewe oorskakeling van inligting na kennis. Identifiseer en los leerprobleme op. Spreek alle aspekte van die leerproses aan asook die vaardighede benodig om die suksesvolle praktiese toepassing van effektiewe studie metodes in alle leer areas te verseker.

Alhoewel u reeds kan registreer in 2009 vir 2010, moet u kennis neem dat die CD en boeke
eers beskikbaar gaan wees in Januarie 2010.
 
Afskrifte van die identiteitsdokumente van die ouer en/of rekeningpligtige, asook alle depositostrokies of ander bewyse van betaling moet verskaf word. Ons benodig ook ’n afskrif van elke student (ouderdom 16+) se ID dokument, sowel as ’n ID-foto van alle Gr. 8-12 leerders.
Pos asb. die dokumente soos hierbo uiteengesit aan ons
Posadres
:
Privaatsak X505, Sinoville, 0129
Tel:
:
(012) 543-5000
Internasionaal
:
+27 12 543-5000
Faks
:
08 66 55 44 33
Internasionale faks
:
+27 12 543-5050
E-pos
:
info@brainline.com
Web
:
www.brainline.com
 
Kopiereg @ Breinlyn Leerwêreld 2009 - Alle regte voorbehou