GR 12 RESULTS FOR 2012

Congratulations to the class of 2012, for their excellent results!

Of all our candidates:
– 35% passed the NSC with entry to Degree Studies,
– 46% passed the NSC with entry to Diploma Studies,
– 19% passed the NSC with entry to Higher Certificate Studies.

Special mention – single subject candidates:
Nikita Wrench enrolled for Mathematics through Brainline. She is listed in the top 1% of candidates (IEB per subject) in Mathematics, with a result of 96%.

Engela Potgieter enrolled for Mathematical Literacy through Brainline and achieved a result
of 92%.

Special mention – Matric Certificate candidates:
The following candidates, who all enrolled for the full 7 subjects for their matric certificates, did very well:

Shaina-Lee Prinsloo – 4 A’s

Johanna Christina Marx – 4 A’s

A special word of congratulations to you!

If you did not pass all your subjects, I would like to encourage you to re-enrol for those subjects as you would then be able to combine the final results onto one certificate, at the end of 2013. Please phone or email (coleen@brainline.com) if you would like to know more about this.

Wishing you only the very best for the bright future ahead of you!

Coleen Cronje-vd Merwe

GR 12 RESULTATE VIR 2012

Veels geluk aan die klas van 2012, met hul uitstekende resultate!

Uit al ons kandidate:
– Het 35% die NSC geslaag met toegang tot Graad Studies,
– Het 46% die NSC geslaag met toegang tot Diploma Studies,
– Het 19% die NSC geslaag met toegang tot Sertifikaat Studies.

Spesiale vermelding – enkel vak kandidate:
Nikita Wrench het deur Breinlyn vir Wiskunde ingeskryf . Sy is gelys in dietop 1% van kandidate (IEB per vak) in Wiskunde, met ‘n resultaat van 96%.

Engela Potgieter het deur Breinlyn vir Wiskundige Geletterdheid ingeskryf en het ‘n resultaat van 92% behaal.

Spesiale vermelding – matriek kandidate:
Die volgende kandidate het vir die volle sewe vakke ingeskryf, en het geslaag met baie goeie resultate.

Shaina-Lee Prinsloo – 4 A’s

Johanna Christina Marx – 4 A’s

Spesiale gelukwensinge aan julle!

Indien jy nie al jou vakke geslaag het nie, wil ek jou aanmoedig om weer vir daardie vakke in te skryf, omdat jy dan aan die einde van 2013, dit op een sertifikaat sal kan kombineer. Skakel gerus of epos my (coleen@brainline.com) indien jy hieroor wil gesels.

Met net die beste wense vir ‘n blink toekoms!

Coleen Cronje-vd Merwe